SMART & TALL กิจกรรมเฉพาะสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กในเรื่องความสูง มวลกระดูก กล้ามเนื้อและหัวใจ เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตของวัยเด็ก และยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิด
"พัฒนาสูง พัฒนาคิด เทรนด์ฮิต SMART & TALL"