คือการออกกำลังกายในน้ำที่ถูกออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ซึ่งนำเอาคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำมาใช้เป็นท่าต่างๆ ในการออกกำลังกาย  เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด ลดโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัย Aqua Fit เป็นรูปแบบใหม่ของการออกกำลังกาย เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการออกกำลังกายหนัก สามารถบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมได้ ดูแลโปรแกรมโดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ