เป็นการออกกำลังกายที่สามารถฝึกได้ง่ายๆ เพียงแต่ใช้ร่างกายและจิตใจเท่านั้น ไทชิยังเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทางการแพทย์ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่ฝึกประจำ จะมีสุขภาพร่างกาย และหัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อและกระดูกมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง