Pilates Ring (พิลาทีส ริง)

การออกกำลังกายแบบพิลาทีส  ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า  วงแหวน  (Ring) นี้  จะช่วยสร้างแรงต้านที่มากขึ้นให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน  (Pelvic Floor Muscle)  ซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อเหล่านี้นี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญมากสำหรับการควบคุมปัสสาวะ  จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคคลทั่วไป   โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  และสตรีมีครรภ์

นอกจากนี้   Pilates Ring ยังช่วยให้กลุ่มกล้ามเนื้อต้นแขนและต้นขากระชับ  และแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย  ผู้ที่ฝึก  Pilates  ร่วมกับ Ring  นี้จะได้รับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น  รวมไปถึงความสนุกสนานและเพลิดเพลิน