Pilates Roller (พิลาทีส โรลเลอร์)

การออกกำลังกายแบบพิลาทีส  ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า  โรลเลอร์  (Roller)  นี้  ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว  (Core Muscle)    รวมไปถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ  ที่ทำงานประสานกันในการสร้างความมั่นคงแข็งแรงของร่างกาย  เพราะการใช้ Roller ร่วมกับการออกกำลังกายแบบ Pilates นี้  จะทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เหล่านี้  ทำงานประสานกันเพื่อช่วยควบคุมการทรงตัวของร่างกายให้เกิดความสมดุล  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ฝึก  Pilates Roller  อย่างสม่ำเสมอ  มีบุคลิกภาพ  การทรงตัว  รวมไปถึงรูปร่างที่สวยงาม  และภาพลักษณ์ที่สง่ายิ่งขึ้น