การออกกำลังกายแบบ Aerobic

เป็นการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องใช้ออกซิเจน เพื่อใช้ในการสร้างพลังงาน  และต้องทำติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 30 นาที มีผลให้ระบบการทำงานของหัวใจ ปอด หลอดเลือด และการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายแข็งแรงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทำงานดีกว่าเดิม

  

 

ช่วยลดไขมันได้อย่างไร? 

เมื่อออกกำลังกายติดต่อกันมากกว่า 30 นาทีเบื้องต้นร่างกายจะดึงพลังงานจากตับ, กล้ามเนื้อมาใช้เลย และเมื่อเวลาผ่านไป พลังงานที่ได้จากการออกกำลังกาย จะถูกดึงมาจากไขมันจะเป็นลำดับท้ายสุด ทำให้ไขมันสะสมลดน้อยลง

 

VIP FITNESS THAILAND

Admin