การ Cool down ที่ถูกต้องจะเป็นแบบ  Static Stretching คือการยืดกล้ามเนื้อ แล้วค้างไว้ประมาณ 20-30 วินาที การยืดแบบนี้ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว หลังการออกกำลังกาย เป็นการทำให้ร่างกายเย็นลง ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจค่อย ๆ ลดลง เลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้เต็มที่ ซึ่งขณะที่เราออกกำลังกายอย่างหนักนั้น  กล้ามเนื้อจะดึงออกซิเจนมาใช้เป็นพลังงาน  กระบวนการเผาผลาญบางส่วนทำให้เกิด Lactic acid เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเมื่อยล้า ถ้ามีมากอาจทำให้เกิดตะคริว

        การ Cool down จึงช่วยให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้รับเลือดได้อย่างเต็มที่และทำให้ Lactic acid ค่อย ๆ สลายไป ลดโอกาสการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภายหลังการ Exercise 

 เพราะฉะนั้น เราอย่าลืมให้ความสำคัญของการ Cool down หลังการออกกำลังกายกันนะคะ

 

   

 

VIP FITNESS THAILAND

Admin