ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบพิลาทีสรีฟอร์เมอร์

พิลาทีสรีฟอร์เมอร์   เครื่องออกกำลังกายขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเบาะรองเคลื่อนที่ได้ที่ขึงไว้กับสปริง บาร์ และสายรัดสามารถสร้างกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวได้เช่นเดียวกับพิลาทีสแมท  แต่ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์จะได้ประโยชน์ในด้านท่วงท่า  และการทำงานของร่างกายสอดประสานกันได้ดีมากกว่าการฝึกด้วยแมทหรือการฝึกแกนกลางลำตัวในแบบปกติ   เพราะแรงต้านจากระบบลูกรอกและสปริง  ทำให้ร่างกายได้ฝึกฝนกับแรงต้านที่มากกว่าการฝึกโดยใช้นำหนักร่างกายเราเพียงอย่างเดียวบนแมท  

Full Range of Motion ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มขอบเขตความสามารถของร่างกายของคุณ

บาร์และสายเคเบิลของเครื่องรีฟอร์เมอร์  จะช่วยให้คุณมั่นใจว่า  คุณได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มขอบเขตความสามารถของร่างกายของคุณ  ซึ่งในบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า “ฉันสามารถเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ด้วยเหรอ?”  เพราะไม่ว่าจะคุณจะถือสายเคเบิลด้วยมือ  หรือใช้เท้าในการบังคับสายเคเบิล  คุณจำเป็นต้องยืดแขน  หรือขา  ให้ยาวที่สุดเพื่อที่จะเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามรูปแบบท่าทางต่างๆ  ของการออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์  

แต่การออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์  โดยปราศจากการแนะนำที่ถูกต้องจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญนั้น  อาจทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายชนิดนี้ไม่เต็มที่  โดยปกติเมื่อเราออกกำลังกายโดยลำพัง  จะเคยชินกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเดิมๆ  เช่น การงอเข่า  หรือ ศอก  เป็นต้น  ทำให้เคลื่อนไหวได้ไม่ถูกต้องตามรูปแบบการออกกำลังกายแบบพิลาทีสนั่นเอง  

คุณอาจเคยได้ยินมาบ้างว่า  การออกกำลังกายแบบพิลาทีส  ทำให้กล้ามเนื้อมีความยาวมากขึ้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นไปไม่ได้   สิ่งที่การออกกำลังกายแบบพิลาทีสทำ  คือ   การทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูสง่าผ่าเผยขึ้น  เนื่องการออกกำลังกายลักษณะนี้  ทำให้ร่างกายคุณเรียนรู้ที่จะรักษาการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มขอบเขตอยู่ตลอดเวลา  ทำให้คุณดูสูงสง่ามากขึ้น  รูปร่างดูเพรียวบางและปราดเปรียวขึ้น  สิ่งเหล่านี้  ล้วนเป็นผลลัพธ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปจากผู้ที่ออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์อย่างสม่ำเสมอ

    

Fast and Comprehensive Results ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและชัดเจน

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวต่างๆ  ของเครื่องรีฟอร์เมอร์  จะช่วยให้คุณสามารถค่อยๆ  เริ่มออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้  หากคุณคิดว่าการออกกำลังกายแบบพิลาทีสแมทนั้นยากเกินไป  หรือแมทนั้น  ง่ายเกินไปจนคุณอยากหาความท้าทายแบบใหม่ๆ  การฝึกโดยใช้เครื่องรีฟอร์มเมอร์ทำให้คุณสามารถฝึกฝนในระดับที่เหมาะสม  และค่อยๆพัฒนาต่อไปอย่างได้เป็นอย่างดี

แม้ว่าพิลาทีสแมท  จะมีท่าการออกกำลังกายสำหรับแขนและขาของคุณอยู่  แต่แรงต้านด้วยการฝึกจากน้ำหนักร่างกายของคุณเพียงอย่างเดียวนั้นจะน้อยมาก  เมื่อเทียบกับการฝึกด้วยพิลาทีส  เครื่องรีฟอร์เมอร์ทำให้แขนและขาของคุณได้ใช้งานอย่างเต็มที่  ทำให้คุณออกกำลังกายได้อย่างครอบคลุมความสามารถของร่างกายมากขึ้น

แรงต้านจากเครื่องรีฟอร์มเมอร์หมายถึงคุณจะได้รับผลลัพธ์จากการออกกำลังกายเร็วขึ้น  ความตึงของสปริงในขณะที่เราเคลื่อนไหวเบาะรองนั้น  จะปรับไปตามความยากในระดับต่างๆ  เมื่อใดก็ตามที่คุณแข็งแรงขึ้น  และมีความเชี่ยวชาญกับการใช้เครื่องรีฟอร์เมอร์มากขึ้นแล้ว  เมื่อคุณพัฒนาขึ้นแล้ว  ร่างกายคุณจะสัมผัสเบาะรองน้อยลงเรื่องๆ  ซึ่งหมายความว่า  คุณจำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงและการประสานงานกันที่ดีขึ้นของร่างกายเพื่อที่จะเคลื่อนไหว   คุณอาจสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นของแข  ขา   และหน้าท้อง  หลังจากการออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอ์เมอร์เพียงไม่กี่เดือน

A Better Body ร่างกายที่ดีขึ้น

การออกกำลังกายบนเครื่องพิลาทีสรีฟอร์เมอร์อย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายคุณเกิดพัฒนาการ  งานค้นคว้าที่ตีพิมพ์ในปี 2015 ในนิตยสาร Women & Health เกี่ยวกับการให้ผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง  ที่เคยมีประสบการณ์การเล่นพิลาทีสรีฟอร์เมอร์มาแล้ว ออกกำลังกายแบบพิลาทีส   โดยใช้เครื่องรีฟอร์เมอร์เป็นระยะเวลา  16  สัปดาห์   หลังจากการหยุดออกกำลังกายเป็นระยะเวลา  4 สัปดาห์ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน  หลังจาก  4  เดือนกับการออกกำลังกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์ผ่านไป   พบว่าผู้หญิงเหล่านั้นมีไขมันบริเวณหลังแขน  เอว  ต้นขาด้านในลดลง  และดูเพรียวบางและมีกล้ามเนื้อมากขึ้น  จากการเล่นพิลาทีสรีฟอร์เมอร์สัปดาห์ละ  ครั้ง  เป็นเวลา  16 สัปดาห์  หากคุณทำอย่างพวกเธอได้  และมีความตั้งใจในการฝึกฝน  คุณจะแข็งแรงขึ้น  และรู้สึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากยิ่งขึ้น

    

Credit: https://www.livestrong.com/

ANDREA CESPEDES  UPDATED ON JANUARY 31, 201