ท่าไหว้พระอาทิตย์

                ท่าไหว้พระอาทิตย์ หรือสุริยนมัสการ เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย ควรเริ่มด้วยท่าสุริยนมัสการก่อนจะทำท่าโยคะอาสนะอื่น ๆ สุริยนมัสการประกอบด้วย 12 ท่วงท่าที่ช่วยให้กระดูกสันหลังได้เคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระดูกสันหลังและร่างกายสำหรับผู้ที่ตัวแข็ง ท่าถือว่ามีประโยชน์มาก เนื่องจากจะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันท่านี้ยังช่วยจัดการระบบหายใจ และทำให้จิตใจนิ่ง

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ท่าเริ่มต้น : เริ่มด้วยการยืนตัวตรง ศีรษะตั้งตรง ไหล่ผ่อนคลาย เท้าชิดกัน มือวางข้างลำตัว หายใจออกลึก ๆ

 

1. หายใจออก พนมมือที่กลางหน้าอก ให้ฝ่ามือแนบกัน ศอกกางออกด้านข้าง

2. หายใจเข้า ยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะ เอนตัวไปด้านหลัง ดันสะโพกไปด้านหน้า

3. หายใจออก เหยียดยืดไปข้างหน้าแล้วพับตัวลง วางฝ่ามือข้างหน้า ปลายนิ้วมือเสมอปลายนิ้วเท้า

4. หายใจเข้า เหยียดขาขวาไปด้านหลังให้มากที่สุด โดยวางเข่าและหลังเท้าขวาแนบพื้น แอ่นอก เงยหน้า

5. กลั้นหายใจ เหยียดขาอีกข้างไปด้านหลัง โดยให้ลำตัวตั้งแต่ศีรษะถึงส้นเท้าขนาดกับพื้น ( ท่าวิดพื้น )

6. หายใจออก วางเข่าลงบนพื้นโดยสะโพกยังลอยอยู่ วางหน้าอกลงระหว่างมือทั้งสอง และวางหน้าผากลงบนพื้น

7. หายใจเข้า เลื่อนตัวไปข้างหน้าจนสะโพกแตะพื้น ดันหน้าอกขึ้น เงยศีรษะไปด้านหลัง ( ท่างู )

8. หายใจออก ยกสะโพกขึ้นให้สูง กดส้นเท้าลงบนพื้น ศีรษะห้อยอยู่ระหว่างแขน (ท่าตัววีคว่ำ )

9. หายใจเข้า ก้าวเท้าขวามาวางระหว่างมือทั้งสอง ให้นิ้วมือและนิ้วเท้าอยู่ในแนวเดียวกัน เข่าซ้ายวางบนพื้น แอ่นอก เงยหน้า ( เหมือนกับลำดับที่ 4 )

10. หายใจออก ก้าวเท้าซ้ายมาวางชิดกับเท้าขวา พยายามยกสะโพกให้ดันหน้าผากเข้าหาเข่า ( เหมือนลำดับที่ 3 )

11. หายใจเข้า เหยียดยืดขึ้นเหนือศีรษะ เอนตัวไปด้านหลัง ดันสะโพกไปด้านหน้า ( เหมือนลำดับที่ 2 )

12. หายใจออก ลดแขนลงมาวางข้างลำตัว แล้วผ่อนคล้าย ( กลับมาอยู่ท่าเริ่มต้น )

Cr. Sivananda Yoga Vedanta Centres

Coach TOR

Coach SUNNY