ล็อคเกอร์ กว้างขวาง สะดวกสบาย มีลมตรงระเบียง สะอาด