ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 100 คัน