อุปกรณ์เครื่องเล่น ที่โดดเด่น
คือ synergy 360 (องศา มีจุดองศาบนเลขศูนย์) ในโคราชมีเฉพาะที่ vip fitness เท่านั้น
คุ้มค่าของการออกกำลังกาย ใช้เวลาเล่น ประมาณ 30 นาที เป็น circuit training เล่นเป็นกลุ่ม มีความสนุกสนานมากทีเดีนว
ผสมผสานการออกกำลังกายทุกสัดส่วน
กระชับกล้ามเนื้อ ตามหลักวิทยาศาสตร์ physiology พร้อมการเผาผลาญ carbohydrate หลังจาก จบจาก synnergy 360 แล้ว ผู้ออกกำลังกาย