เป็นการออกกำลังกายแบบโยคะขั้นพื้นฐานโดย ใช้ท่าการฝึกที่เรียบง่ายไม่ยากจนเกินไป ควบคู่ไปกับการฝึกกำหนดลมหายใจที่แต่ละท่าจะช่วยในการยืดคลายกล้ามเนื้อ ฝึกสมาธิ ลดความตึงเครียดจำทำให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจ