เป็นการปั่นจักรยานประกอบจังหวะเพลง โดยคลายนี้เป็น LEVEL 3 ซึ่งจะช่วยให้เผาผลาญพลังงานได้มากที่สุด อีกทั้งยังสร้างความแข็งแรง ช่วยให้การไหลเวียนเลือดและการเต้นของหัวใจดีขึ้น พร้อมกับความท้าทายของเส้นทาง ความเร็ว และความหนืดของจักรยาน