เป็นการออกกำลังกายโดยการนำลูกบอลมาประยุกต์ใช้ในการฝึก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย โดยจะเน้นเป็น BODY WEIGHT EXERCISE ที่ไม่หนักจนเกินไปแต่ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอน