เป็นการออกกำลังกายประเภท Aerobic ที่มีการก้าวขึ้นลงบนแท่นหรือ Block ตามจังหวะเพลง ทำให้ผู้เล่นมีความสนุก เพลิดเพลิน โดยเน้นการออกกำลังของกล้ามเนื้อขา นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกาย และหัวใจมีความแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ