การออกกำลังกายเป็นกลุ่ม เป็นการฝึก WEIGHT TO CARDIO ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุด พร้อมทั้งฝึกความแข็งแรงทุกส่วนของร่างกาย ทั้งในส่วนของระบบการทำงานของหัวใจ และระบบประสาทให้ทำงานกับกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยจะเล่นเป็น STATION วนจนครบทุกกลุ่มกล้ามเนื้อ ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้น และแม้ว่าจะออกกำลังกายเสร็จแล้วร่างกายก็ยังเผาผลาญพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้น แล้วอายุร่างกายของคุณจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด