เป็นรูปแบบการบริหารร่างกายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ความทนทาน และความอึดได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้สามารถลดน้ำหนักส่วนเกินได้มากขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี โดยมีระยะเวลาการฝึกและพักที่ตายตัว และทำเป็นรอบ