คือการออกกำลังกายแบบโยคะ พิลาทิส ไทชิ โดยจะมีการไหลของท่าประกอบเข้ากับจังหวะของเพลงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเป็นการยืดคลายกล้ามเนื้ออีกทาง