การออกกำลังกายที่ผสมผสานกันระหว่างพิลาทิส (Pilates) Aerial Dance Acobat และ Gymnastic โดยใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเล่น
โดยผ้าเป็นผ้าไหมสั่งทอพิเศษเรียกว่า Aerial Silk รองรับน้ำหนักได้ 1,000 กิโลกรัม Yoga Fly ช่วยในเรื่องของสมาธิ เรื่องความยืดเหยียด
ของกล้ามเนื้อกระดูก และทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยลดน้ำหนัก อีกทั้งยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของสมอง